• Trusted Shops Gecertificeerd
  • Gratis levering
  • Proefplaatsing / Simulatiefoto
  • Kunst met certificaat
  • Trusted Shops Kopersbescherming
  • Trusted Shops Gecertificeerd
  • Gratis levering
  • Proefplaatsing / Simulatiefoto
  • Kunst met certificaat
  • Trusted Shops Kopersbescherming

Jos van Beek


Jos van Beek (Uden, 1945) is een Nederlands kunstenaar. Was het expressionisme vooral geboren uit onvrede met en angst voor de maatschappelijke ontwikkelingen van dat moment, het pessimistische levensgevoel valt, voor wie het werk van Jos van Beek al enige tijd volgt, daarmee niet te rijmen. Integendeel: het ademt een sfeer van vrolijkheid, van optimisme en warmte, kortom: het ademt vooral de sfeer van verwondering om en tevredenheid met het aardse bestaan.

In zijn thematiek zien we dat dan ook steeds weer terugkeren; het leven, en alles wat daarmee samenhangt, vormt qua inhoud zijn belangrijkste inspiratiebron. Er is vaak sprake van contrasten in kleurgebruik, ongetwijfeld bedoeld om daarmee de zeggingskracht van de kleur optimaal te versterken, in het oeuvre van de kunstenaar vinden we zowel geheel abstract werk, alsook werk dat neigt naar figuratie.

Zijn schilderijen mogen dan weliswaar de realiteit van het dagelijks leven als inspiratiebron hebben, ze zijn absoluut méér dan een registratie van die werkelijkheid. Een schilderij is immers een nieuwe, niet eerder vertoonde werkelijkheid, met haar eigen wetten, eigen mogelijkheden en soms ook ergernissen. De schilderijen van Jos van Beek zijn daar het levende bewijs van.