• 24/7 bereikbaar
  • Gratis levering
  • Proefplaatsing / Simulatiefoto
  • Kunst met certificaat
  • Liefde voor kunst
  • 24/7 bereikbaar
  • Gratis levering
  • Proefplaatsing / Simulatiefoto
  • Kunst met certificaat
  • Liefde voor kunst

George Schade


Blijf op de hoogte van de activiteiten van George Schade


Mijn voorkeur is altijd uitgegaan naar abstractie, naar concreet werk dat niet herleidbaar is tot natuurlijke of bestaande vormen, of beelden. 

ABSTRACTIE IS DE WISKUNDE VAN DE BEELDENDE KUNST. 

Abstractie is, evenals wiskunde, een taal waarmee een werkelijkheid achter onze werkelijkheid beschreven kan worden. Het kan een weerslag zijn van het ongeziene, van structuren en wetmatigheden waar het bestaan aan beantwoord en door gevormd wordt. Abstractie kan een beeld reduceren tot het absolute minimum waaraan het moet voldoen om nog alle informatie te bevatten. Het kan een formule zijn weergegeven als een beeldvorm. 

Bijvoorbeeld in de Bishop serie waarin in de spelbeweging van het schaakstuk weergegeven wordt. De weergegeven partij is daadwerkelijk gespeeld en gedocumenteerd. Het is een verslag van een proces dat niet zichtbaar is maar wel zichtbaar gemaakt kan worden.Het is gelijker tijd een herhaling van het verleden en als zodanig een verwijzing naar tijd waarin verleden, heden en toekomst gelijktijdig aanwezig zijn. Een ander aspect van deze serie is de beeldende overeenkomst met elektronische circuits, schema’s, en kan zodanig alleen herkent worden sinds er computers zijn. Een vertaling van een tijdsbeeld. 

Bij de serie “Structure of Illusion” part 1 “looking glass” en part2 “windows” veranderd een concreet beeld door een ingreep in een soort van voorstelling.

Ook de serie Incision gaat over een werkelijkheid achter onze werkelijkheid. Wat we denken dat er is.Over de illusie van de werkelijkheid. Is de zichtbare wereld wel de werkelijke wereld.Wat bij Incision zichtbaar is, is de materie die lucht omsluit. De vorm die zichtbaar is, is er niet. Door het aanbrengen van insnijdingen wordt de illusie van een vorm gewekt. Maar in werkelijkheid is er een snede. Een snede bestaat uit lucht en is zichtbaar door de omliggende materie. Door de rangschikking van deze insnijdingen wordt de illusie van een vorm gewekt.

Statement 

Kunst is geen marktgericht economisch product.

Kunst is communicatie,

Een universele taal en een vertaling van het universele.

Kunst is geen product van de mens,

Maar een uiting van menselijkheid.

Kunst is geen auto, televisie, computer of een andere verworvenheid.

Er is geen tijd van “voor de kunst.”

Er is geen tijd van “toen er nog geen kunst was.”

De mens is de oorsprong van de kunst,

de taal waarin de mens haar verbondenheid met het universele en de menselijkheid verbeeld. 

george schade